Renovatie

Bij zowel de melkstal als de jongveestal is het asbest gesanneerd en zijn de daken voorzien van grote Lightroof lichtnokken HG 50

Renovatie Stroe - type HG 100

Asbest golfplaten vervangen door Lightroof dak

Dak renovatie

Oude nok vervangen voor Heat Guard type 100

Lichtnok in Heat Guard type 50

Heat Guard type 100

Ventilatienok en lichtplaten uitgevoerd in "Marlon CST Heat Guard 50"

Marlon cst HG 100