Visie

visie

De visie van Lightroof Systems B.V.:

• Door gebruik te maken van daglicht: een optimale leefomgeving creëren voor huisvesting van uw dieren. Een efficiënte en prettige werkplek creëren voor u als ondernemer.

• Door gebruik te maken van bouw- en energiekosten verlagende systemen, elke ondernemer in staat stellen te genieten van daglicht.

Daglicht: het is er altijd en het kost niets.

Daglicht is gezond. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat daglicht bijdraagt aan een beter welzijn voor zowel mens als dier.
Daglicht geeft u meer energie en prettigere werkomstandigheden. Daglicht voor uw dieren betekent gezondere dieren die meer produceren.
• In de voorbijgaande jaren is daglicht steeds belangrijker geworden in de agrarische stallenbouw.
• De schadelijke zonne en uv-stralen worden middels de Marlon CST Heat Guard platen tot een minimum beperkt. Binnen verschillende criteria ten aanzien van stallenbouw (MDV; IDS) wordt daglicht beloond met meerdere punten.

Over ons

Lightroof Systems is ontstaan uit jarenlange ervaring binnen het ontwikkelen en realiseren van agrarische- hippische- en industriële gebouwen.

Adwin Fokkink, oprichter van Lightroof Systems B.V., heeft als adviseur al vele ondernemers mogen adviseren in de bouw van dergelijke gebouwen. Hierbij is zijn uitgangspunt altijd geweest te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever, met als uiteindelijke doel een gebouw te adviseren waarbij kwaliteit, dierwelzijn en arbeids efficiëntie voor de opdrachtgever, de uitgangspunten zijn.

Daglicht, Lucht en Ruimte.

Bij het ontwerp van een nieuwe rundveestal voor de familie Bouwmeester in Lochem, zijn de criteria “daglicht, lucht en ruimte” uitgangspunten geweest.

Met deze belangrijke criteria is het idee ontstaan om het dak voor ca. 80% uit te voeren in dubbelwandige lichtplaten, type Opaal, waarmee aan het criteria daglicht veel waarde werd gehecht.

De overige twee criteria, lucht en ruimte werden tevens verwezenlijkt in een moderne nieuwe stal. Het Lightroof concept is hierbij voor het eerst toegepast.

Bij het plaatsen van het dak tijdens de bouw werd al duidelijk dat hiermee “het dak van de toekomst”, is gerealiseerd.

De ontwikkeling in de daglicht doorlatende lichtplaten volgden elkaar snel op. Om tegemoet te komen aan de wensen van veehouders, zijn er lichtplaten ontwikkeld die in meer of mindere mate, zonnewarmte tegen houden.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het daglicht in de stal behouden blijft, maar waarbij zon- en UV-licht in de stal wordt verminderd.
De Marlon CST Heat Guard plaat is hiermee een feit.

Door toevoeging van meer of minder aluminium in het fabricageproces van de platen, is een gewenste regulering van zonnewarmte mogelijk. U kunt hierbij kiezen uit drie verschillende platen:  Marlon CST Heat Guard 25, Marlon CST Heat Guard 50 en Marlon CST Heat Guard 100.

Per 1 juli 2015 is Lightroof Systems B.V. opgericht. Lightroof Systems is de leverancier voor de agrarische, hippische en industriële sector van de Marlon CST Heat Guard dakplaten.